Coaching en therapie

Life coaching

Life coaching is persoonlijke begeleiding op het moment dat het leven iets extra’s van je vraagt:

  • Je zoekt naar een gezond evenwicht tussen relatie/gezin, werk en andere commitments die je bent aangegaan.
  • Je hebt te maken met een gebeurtenis of verandering die tijdelijk diep ingrijpt in je persoonlijk leven, en behoefte daar coaching bij te ontvangen.
  • Je staat voor belangrijke vragen, keuzes of beslissingen, en vindt het moeilijk je richting te bepalen of de antwoorden helder te krijgen.
  • Je hebt behoefte aan reflectie op wat je doet en wat je bezighoudt.
  • Je bent op zoek naar groei en verdieping.

Life coaching richt zich op het invullen van tijdelijke behoefte aan (sociale) steun, het ontvangen van reflectie op wat iemand bezighoudt en persoonlijke verdieping.

In die zin onderscheidt het zich nadrukkelijk van therapie. Daarin staan het diepgaand verkennen en transformeren van oude patronen, overtuigingen en (overlevings)mechanismen die ons verhinderen vrij en voluit te leven, centraal.

Life coaching is er in twee varianten:

  • Basissessie (40 minuten), die zich goed leent voor ontspanningsdoeleinden.
  • Themasessie (60 minuten), voor de grote(re) thema’s, reflectie en verdieping.

De sessies kunnen gesprekken zijn, waarin ik passief luisterend of actief reflecterend aanwezig ben. Het kan ook zijn dat we op een actievere manier bezig gaan met het ingebrachte thema.

Tarief

  • € 45 exclusief BTW voor een basissessie
  • € 75 exclusief BTW voor een themasessie

Life coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.