Coaching en therapie

Therapie

Mijn therapeutische sessies richten zich op het ontdekken, verkennen en transformeren van inperkende patronen (blokkades) die ons leven bepalen en de kwaliteit ervan beïnvloeden.

Heel vaak zijn deze inperkende patronen terug te voeren tot ervaringen en gebeurtenissen uit onze (vroege) kindertijd. De verhoudingen binnen het gezin of het familiesysteem blijken daarin vaak een belangrijke rol te hebben gespeeld.

Ze bepalen de wijze waarop we naar onszelf kijken, beïnvloeden onze interactie met anderen en kleuren de wijze waarop we de wereld om ons heen waarnemen en ervaren.

Door ons van deze oude patronen bewust te worden en ze diepgaand te verkennen, kan het proces van acceptatie, loslaten en transformatie naar een meer volwassen en evenwichtiger omgang met onszelf en onze omgeving op gang komen.

In de sessies staan vooral het voelen en ervaren centraal. Daarin onderscheidt ervaringsgerichte psychosociale therapie zich van therapieën die zich overwegend op praten, analyseren en begrijpen richten.

Ik maak onder meer gebruik van de volgende methoden: ademtherapie, lichaamswerk (bio-energetica), visualisatie-oefeningen, gestalt, regressie, geleide meditaties, voice dialogue, ontspanningsoefeningen en (familie)opstellingen. Uiteraard hoort ook het voeren van een goed therapeutisch gesprek bij mijn dagelijkse werk.

Voorafgaand aan de sessies vindt een gratis intakegesprek plaats. Tijdens het intakegesprek onderzoeken we of er voldoende basis, vertrouwen en veiligheid aanwezig is om met elkaar te kunnen werken.

Ook is het voor mij belangrijk vast te kunnen stellen of er sprake is van contra-indicatie, rekening moet worden gehouden met medische beperkingen en/of rekening moet worden gehouden met de effecten van medicijngebruik.

Tarief
Sessie (75 minuten) : € 75

De kosten van mijn sessies worden door de meeste zorgverzekeraars via de aanvullende polis onder alternatieve zorg gedeeltelijk vergoed. Zie voor meer informatie en een totaaloverzicht de site van de beroepsvereniging waarbij de praktijk is aangesloten: www.sblp.nl.

Neem bij twijfel of onduidelijkheid gerust contact op met de praktijk.